Logo
Logo

Rehber Öğretmen Misiniz?

RehberSis İle Online Anket, Envanter Uygulayın.

Şiddet Sıklığı Anketi Veli Formu

Değerli Velimiz;

Bu bölümde bazı durumlar verilmiştir. Durumların karşısında yer alan “Hiç Olmadı”, “Ayda Birkaç Kez Oldu”, “Hemen Hemen Her Gün Oldu” ifadelerinden çocuğunuzun durumuna en uygun seçeneği işaretleyiniz. İşaretlerken son 6 ayı göz önünde bulundurunuz.


1. Evde çocuğun davranışları nedeniyle harçlığının kesilmesi

2. Evde, çocuğun sevdiği şeyleri yapmasının engellenmesi

3. Anne babanın çocuğunu başkalarıyla kıyaslaması

4. Evde çocuğun özel eşyalarının izinsiz karıştırılması

5. Evde çocuğun görmezden gelinmesi

6. Evde çocuğa başkalarının yanında mahcup olup utanacağı şey- lerin söylenmesi

7. Evde çocuğa hakaret edilmesi

8. Evde çocuğa yüksek sesle bağırılması

9. Evde çocuğa kötü isimler takılması

10. Evde çocuğun dövülmesi

11. Evde çocuğun itilip/kakılması

12. Evde çocuğa bir şeyler fırlatılması

13. Okulda, bir öğrencinin diğer çocuklar tarafından oyuna alınma- ması

14. Okulda diğer çocukların başka bir çocuk hakkında dedikodu yapması

15. Okuldaki diğer çocukların bir çocuk hakkında aslı olmayan hi- kayeler uydurması

16. Okuldaki diğer çocukların bir çocuğa kötü isimler takması

17. Okuldaki diğer çocukların bir çocuğu tehdit etmesi

18. Okuldaki diğer çocukların bir çocuğa küfür etmesi

19. Okuldaki diğer çocukların bir çocuğun eşyalarını kırıp parçala- ması

20. Okulda bir çocuğun itilip/çekiştirilmesi

21. Okulda arkadaşlarının/akranlarının bir çocuğu dövmesi

22. Okulda öğretmenin bir çocuğun kulağını çekmesi

23. Okulda öğretmenin bir çocuğa isim takması

24. Okulda öğretmenin bir çocuğa hakaret etmesi

25. Okulda öğretmenin bir çocuğa bağırması

26. Okulda, öğretmenin bir çocuğu dövmesi

27. Kantinde bir çocuğun arkadaşları/akranları tarafından itilip/çe- kiştirilmesi

28. Servise binerken arkadaşları/akranları tarafından bir çocuğun sırasının alınması

29. Okul çevresinde bir çocuğun tehdit edilmesi

30. Okul çevresinde bir çocuğa küfür edilmesi

31. Okul çevresinde bir çocuğa hakaret edilmesi

32. Okul çevresinde bir çocuğa vurulması

33. Okul çevresinde bir çocuğun itilip çekiştirilmesi

34. Okul çevresinde bir çocuğun dövülmesi

35. Bir çocuğun fotoğraf ya da kaydının cep telefonuyla izin alın- ması

36. Bir çocuğa Facebook gibi sosyal medya araçlarında hakaret edilmesi

37. Sosyal medyada bir çocuğun resimlerine montaj yapılması

38. Sosyal medyada bir çocuğun adına sahte hesap açılması

39. Bir çocuğun internet ya da cep telefonu üzerinden tehdit edil- mesi

40. İnternette bir çocuk hakkında söylentiler çıkarılması