Logo
Logo

Rehber Öğretmen Misiniz?

RehberSis İle Online Anket, Envanter Uygulayın.

Rehberlik İhtiyacını Belirleme Anketi Ortaokul Veli Formu

Değerli Velimiz;

Bu form çocuklarınızın rehberlik ihtiyacını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Lütfen aşağıda belirtilen alanlarda çocuklarınızın rehberlik hizmetlerine ihtiyacı olup olmadığına ilişkin görüşünüzü belirtiniz. Anketi cevaplarken her maddenin karşısında yer alan “Hayır Kesinlikle Katılmıyorum”, “Hayır Katılmıyorum”, “Kararsızım”, Evet Katılıyorum” “Evet Kesinlikle Katılıyorum ifadelerinden size en uygun seçeneği işaretleyiniz. Sizlerden sorulara içtenlikle cevap vermeniz beklenmektedir. Okul rehberlik hizmetlerinin etkililiğini arttırmaya yönelik katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.


1. Özgüven kazanma yönünde neleri yapabileceğini öğrenmeye ihtiyacı var.

2. Duygularını (mutluluk, öfke, kaygı, üzüntü, korku, şaşkınlık gibi) tanımaya ihtiyacı var.

3. Duygu ve düşüncelerini uygun bir dille ifade edebilmeye ihtiyacı var.

4. Başkaları hatırlatmadan sorumluluklarını yerine getirebilme becerisi kazanmaya ihtiyacı var.

5. Zorbaca bir davranışla karşılaştığında (kötü söz söyleme, vurma vb.) bu durumun nasıl üstesinden gelmesi gerektiğini öğrenmeye ihtiyacı var.

6. Öfkesini kontrol edebilmeyi öğrenmeye ihtiyacı var.

7. Nasıl arkadaş edineceğini ve arkadaşlık ilişkilerini nasıl sürdürebileceğini öğrenmeye ihtiyacı var.

8. Karar verme becerisi kazanmaya ihtiyacı var.

9. Başkalarıyla bir şey yapmak istemediğinde onlara hayır diyebilmeyi öğrenmeye ihtiyacı var.

10. Etkili iletişim becerileri (beden dili, etkin dinleme, empati vb.) geliştirebilmeye ihtiyacı var.

11. Bilgisayar, cep telefonu, tablet veya televizyona ne kadar zaman ayırmaları gerektiğini öğrenmeye ihtiyacı var.

12. Herhangi bir sorunla karşı karşıya kaldığında bu sorunu nasıl çözebileceğini öğrenmeye ihtiyacı var.

13. Ergenlik döneminin fiziksel, duygusal ve sosyal gelişim özellikleri hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyacı var.

14. Ergenlik döneminin uyum sorunları ile baş etme becerisi kazanmaya ihtiyacı var.

15. Hak ve sorumluluklarını öğrenmeye ihtiyacı var.

16. Haklarını uygun yollarla savunmayı öğrenmeye ihtiyacı var.

17. Bağımlılık yapan maddelerin kullanımının olumsuz etkileri konusunda bilgi sahibi olmaya ihtiyacı var.

18. Stresle baş edebilme konusunda bilgi sahibi olmaya ihtiyacı var.

19. Okulda kazalardan-tehlikelerden korunmak ve riskli davranışlardan kaçınmak için neleri yapması gerektiğini öğrenmeye ihtiyacı var.

20. Ailesi ve arkadaşlarıyla yaşadığı anlaşmazlıkları en uygun şekilde nasıl çözebileceğini öğrenmeye ihtiyacı var.

21. Doğaya, çevreye ve yaşama karşı duyarlı olmaya ihtiyacı var.

22. Toplumsal yaşamda her iki cinsiyetin de (erkek-kadın) eşit hak ve fırsatlara sahip olduğunu öğrenmeye ihtiyacı var.

23. İhmal ve istismardan korunma yönünde bilgi sahibi olmaya ihtiyacı var.

24. Bireysel farklılıklara saygı göstermeyi öğrenmeye ihtiyacı var.

25. Kariyeriyle (ileride yapmayı düşündüğü meslek ya da mesleklerle) ilgili hedefler belirleyebilmeye ihtiyacı var.

26. İlgilerini (yapmaktan hoşlandığım şeyleri) keşfetmeye ihtiyacı var.

27. Yeteneklerini (neleri iyi yapabildiğimi) tanımaya ihtiyacı var.

28. Mesleki değerlerini (meslek seçiminde kendisi için nelerin önemli olduğunu) öğrenmeye ihtiyacı var.

29. Kişisel özelliklerine uygun meslekler hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyacı var.

30. Verimli ders çalışma yöntem ve tekniklerini öğrenmeye ihtiyacı var.

31. Okul kuralları (öğretmen ve arkadaşlarla iletişim, devam-devamsızlık, ödül ve yaptırım gerektiren davranışlar vb.) hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyacı var.

32. Eğitimi ile ilgili geleceğe ilişkin hedefler belirleyebilmeye ihtiyacı var.

33. Okula ve öğrenmeye karşı nasıl daha istekli olabileceğini öğrenmeye ihtiyacı var.

34. Öğrenme stillerini (nasıl daha kolay ve etkili öğrenebileceğini) öğrenmeye ihtiyacı var.

35. Zamanı nasıl planlayacağını (ders çalışma, kitap okuma, oyun oynama süresi vb.) öğrenmeye ihtiyacı var.

36. Ortaokul sonrası eğitim seçeneklerini tanımaya ihtiyacı var.

37. Ortaokul sonrası eğitim seçeneklerini tanımaya ihtiyacı var.

38. Okul içi etkinlikler (eğitsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler) hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyacı var.

39. Okul dışı etkinlikler (eğitsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler) hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyacı var.

40. Liselere giriş sınavları hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyacı var.

41. Sınav kaygısı ile başa çıkma yöntemlerini öğrenmeye ihtiyacı var.

42. Rehberlik hizmetlerinden daha iyi nasıl yararlanabileceğini öğrenmeye ihtiyacı var.