Logo
Logo

Rehber Öğretmen Misiniz?

RehberSis İle Online Anket, Envanter Uygulayın.

Rehberlik İhtiyacını Belirleme Anketi Ortaokul Öğretmen Formu

Değerli Arkadaşlar;

Bu form öğrencilerinizin rehberlik ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Lütfen aşağıda belirtilen alanlarda öğrencilerinizin rehberlik hizmetlerine ihtiyaçları olup olmadığına ilişkin görüşünüzü belirtiniz. Anketi cevaplarken her maddenin karşısında yer alan “Hayır Kesinlikle Katılmıyorum”, “Hayır Katılmıyorum”, “Kararsızım”, Evet Katılıyorum”, “Evet Kesinlikle Katılıyorum” ifadelerinden size en uygun seçeneği işaretleyiniz. Sizlerden sorulara içtenlikle cevap vermeniz beklenmektedir. Okul rehberlik hizmetlerinin etkililiğini arttırmaya yönelik katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.


1. Özgüven kazanma yönünde neleri yapabileceklerini öğrenmeye ihtiyaçları var.

2. Duygularını (mutluluk, öfke, kaygı, üzüntü, korku, şaşkınlık gibi) tanımaya ihtiyaçları var.

3. Duygu ve düşüncelerini uygun bir dille ifade edebilmeye ihtiyaçları var.

4. Başkaları hatırlatmadan sorumluluklarını yerine getirebilme becerisi kazanmaya ihtiyaçları var.

5. Zorbaca bir davranışla karşılaştıklarında (kötü söz söyleme, vurma vb.) bu durumun nasıl üstesinden gelmeleri gerektiğini öğrenmeye ihtiyaçları var.

6. Öfkesini kontrol edebilmeyi öğrenmeye ihtiyaçları var.

7. Nasıl arkadaş edineceklerini ve arkadaşlık ilişkilerini nasıl sürdürebileceklerini öğrenmeye ihtiyaçları var.

8. Karar verme becerisi kazanmaya ihtiyaçları var.

9. Hayır diyebilme becerisi kazanmaya ihtiyaçları var.

10. Etkili iletişim becerileri (beden dili, etkin dinleme, empati vb.) geliştirebilmeye ihtiyaçları var.

11. Bilgisayar, cep telefonu, tablet veya televizyona ne kadar zaman ayırmaları gerektiğini öğrenmeye ihtiyaçları var.

12. Problem çözme becerileri kazanmaya ihtiyaçları var.

13. Ergenlik döneminin fiziksel, duygusal ve sosyal gelişim özellikleri hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyaçları var.

14. Ergenlik döneminin uyum sorunları ile baş etme becerisi kazanmaya ihtiyaçları var.

15. Hak ve sorumluluklarını öğrenmeye ihtiyaçları var.

16. Haklarını uygun yollarla savunmayı öğrenmeye ihtiyaçları var.

17. Bağımlılık yapan maddelerin kullanımının olumsuz etkileri konusunda bilgi sahibi olmaya ihtiyaçları var.

18. Stresle baş edebilme konusunda bilgi sahibi olmaya ihtiyaçları var.

19. Okulda kazalardan-tehlikelerden korunmak ve riskli davranışlardan kaçınmak için ne yapmaları gerektiğini öğrenmeye ihtiyaçları var.

20. Kişilerarası çatışma çözme becerileri kazanmaya ihtiyaçları var.

21. Doğaya, çevreye ve yaşama karşı duyarlı olmaya ihtiyaçları var.

22. Toplumsal yaşamda her iki cinsiyetin de (erkek-kadın) eşit hak ve fırsatlara sahip olduğunu öğrenmeye ihtiyacı var.

23. İhmal ve istismardan korunma yönünde bilgi sahibi olmaya ihtiyaçları var.

24. Bireysel farklılıklara saygı göstermeyi öğrenmeye ihtiyaçları var.

25. Kariyeriyle (İleride yapmayı düşündüğüm meslek ya da mesleklerle) ilgili hedefler belirleyebilmeye ihtiyaçları var.

26. İlgilerini (yapmaktan hoşlandığım şeyleri) keşfetmeye ihtiyaçları var.

27. Yeteneklerini (neleri iyi yapabildiğimi) tanımaya ihtiyaçları var.

28. Mesleki değerlerini (meslek seçiminde kendileri için nelerin önemli olduğunu) öğrenmeye ihtiyaçları var.

29. Kişisel özelliklerine uygun meslekler hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyaçları var.

30. Verimli ders çalışma yöntem ve tekniklerini öğrenmeye ihtiyaçları var.

31. Okul kuralları (öğretmen ve arkadaşlarla iletişim, devam-devamsızlık, ödül ve yaptırım gerektiren davranışlar vb.) hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyaçları var.

32. Eğitimi ile ilgili geleceğe ilişkin hedefler belirleyebilmeye ihtiyaçları var.

33. Okula ve öğrenmeye karşı nasıl daha istekli olabileceklerini öğrenmeye ihtiyaçları var.

34. Öğrenme stillerini öğrenmeye ihtiyaçları var.

35. Etkili zaman yönetimi becerileri kazanmaya ihtiyaçları var.

36. Ortaokul sonrası eğitim seçeneklerini tanımaya ihtiyaçları var.

37. Derslerde dikkatini nasıl yoğunlaştırabileceklerini öğrenmeye ihtiyaçları var.

38. Okul içi etkinlikler (eğitsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler) hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyaçları var.

39. Okul dışı etkinlikler (eğitsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler) hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyaçları var.

40. Liselere giriş sınavları hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyaçları var.

41. Sınav kaygısı ile başa çıkma yöntemlerini öğrenmeye ihtiyaçları var.

42. Rehberlik hizmetlerinden daha iyi nasıl yararlanabileceklerini öğrenmeye ihtiyaçları var