Logo
Logo

Rehber Öğretmen Misiniz?

RehberSis İle Online Anket, Envanter Uygulayın.

Rehberlik İhtiyacını Belirleme Anketi Okulöncesi Veli Formu

Değerli Velimiz;

Bu form çocuklarınızın rehberlik ihtiyacını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Lütfen aşağıda belirtilen alanlarda çocuklarınızın rehberlik hizmetlerine ihtiyacı olup olmadığına ilişkin görüşünüzü belirtiniz. Anketi cevaplarken her maddenin karşısında yer alan “Hayır Kesinlikle Katılmıyorum”, “Hayır Katılmıyorum”, “Kararsızım”, Evet Katılıyorum”, “Evet Kesinlikle Katılıyorum” ifadelerinden size en uygun seçeneği işaretleyiniz. Sizlerden sorulara içtenlikle cevap vermeniz beklenmektedir. Okul rehberlik hizmetlerinin etkililiğini arttırmaya yönelik katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.


1. Kendine özgü ve değerli bir birey olduğunu keşfetmeye ihtiyacı var.

2. Özgüven kazanma yönünde neleri yapabileceğini öğrenmeye ihtiyacı var.

3. Duygularını (mutluluk, üzüntü, korku, şaşkınlık gibi) tanımaya ihtiyacı var.

4. Duygu ve düşüncelerini uygun bir dille ifade edebilme becerisi kazanmaya ihtiyacı var.

5. Zorbaca bir davranışla karşılaştığında (kötü söz söyleme, vurma vb.) bunun üstesinden nasıl gelmesi gerektiğini öğrenmeye ihtiyacı var.

6. Öfkesini kontrol edebilmeyi öğrenmeye ihtiyacı var.

7. Nasıl arkadaş edineceğini öğrenmeye ve arkadaşlık ilişkilerini sürdürmeye ihtiyacı var.

8. Etkili iletişim becerileri (beden dili, etkin dinleme, empati vb.) geliştirebilmeye ihtiyacı var.

9. Karar verme becerisi kazanmaya ihtiyacı var.

10. Başkalarıyla bir şey yapmak istemediğinde onlara ‘hayır diyebilmeyi’ öğrenmeye ihtiyacı var.

11. Herhangi bir sorunla karşı karşıya kaldığında bu sorunu nasıl çözebileceğini öğrenmeye ihtiyacı var.

12. Okulda kazalardan-tehlikelerden korunmak ve riskli davranışlardan kaçınmak için neleri yapması gerektiğini öğrenmeye ihtiyacı var.

13. Sağlıklı yaşam, kişisel bakım ve hijyen konusunda bilgi sahibi olmaya ihtiyacı var.

14. İhmal ve istismardan korunma yönünde bilgi sahibi olmaya ihtiyacı var.

15. Bilgisayar, cep telefonu, tablet veya televizyona ne kadar zaman ayırması gerektiğini öğrenmeye ihtiyacı var.

16. Bir çocuk olarak hak ve sorumluluklarını öğrenmeye ihtiyacı var.

17. Toplumsal yaşamda her iki cinsiyetin de (erkek-kadın) eşit hak ve fırsatlara sahip olduğunu öğrenmeye ihtiyacı var.

18. Başkaları ona hatırlatmadan sorumluluklarını yerine getirebilme becerisi kazanmaya ihtiyacı var.

19. Doğaya, çevreye ve yaşama karşı duyarlı olmaya ihtiyacı var.

20. Oyun oynarken ve okul içi etkinliklere katılırken arkadaşlarıyla nasıl işbirliği yapabileceğini öğrenmeye ihtiyacı var.

21. Paylaşmayı öğrenmeye ihtiyacı var.

22. Bireysel farklılıklara saygı göstermeyi öğrenmeye ihtiyacı var.

23. Fiziksel, duygusal, sosyal, ahlaki ve cinsel yönden gelişim özelliklerini tanımaya ihtiyacı var.

24. İsteklerini elde etmek için çaba göstermesi gerektiğini öğrenmeye ihtiyacı var.

25. Mesleklerin farklı ve benzer özelliklerini tanımaya ihtiyacı var.

26. İlgilerini (yapmaktan hoşlandığı şeyleri) keşfetmeye ihtiyacı var.

27. Yeteneklerini (neleri iyi yapabildiğini) tanımaya ihtiyacı var.

28. Yakın çevresinde bulunan meslekleri tanımaya ihtiyacı var.

29. Gelecekte neden meslek sahibi olması gerektiğini öğrenmeye ihtiyacı var.

30. Okul ve sınıf kuralları hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyacı var.

31. Okul içi etkinlikler (eğitsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler) hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyacı var.

32. Okul dışı etkinlikler (eğitsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler) hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyacı var.

33. Kendisini okula ait hissetmeye (okula güven duyma, okula isteyerek gidip gelme vb.) ihtiyacı var.

34. Okula ve öğrenmeye karşı nasıl daha istekli olabileceğini öğrenmeye ihtiyacı var.

35. Dikkatini belirli bir süre belirli bir alanda yoğunlaştırabilmeye ihtiyacı var.

36. Zamanı nasıl planlayacağını (uyuma, dinlenme, oyun oynama süresi vb.) öğrenmeye ihtiyacı var.

37. Rehberlik hizmetlerinden daha iyi nasıl yararlanabileceğini öğrenmeye ihtiyacı var.