Logo
Logo

Rehber Öğretmen Misiniz?

RehberSis İle Online Anket, Envanter Uygulayın.

Rehberlik İhtiyacını Belirleme Anketi Okulöncesi Öğretmen Formu

Değerli Arkadaşlar;

Bu form öğrencilerinizin rehberlik ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Lütfen aşağıda belirtilen alanlarda öğrencilerinizin rehberlik hizmetlerine ihtiyaçları olup olmadığına ilişkin görüşünüzü belirtiniz. Anketi cevaplarken her maddenin karşısında yer alan “Hayır Kesinlikle Katılmıyorum”, “Hayır Katılmıyorum”, “Kararsızım”, Evet Katılıyorum”, “Evet Kesinlikle Katılıyorum” ifadelerinden size en uygun seçeneğin işaretleyiniz. Sizlerden sorulara içtenlikle cevap vermeniz beklenmektedir. Okul rehberlik hizmetlerinin etkililiğini arttırmaya yönelik katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.


1. Kendilerine özgü ve değerli bir birey olduklarını keşfetmeye ihtiyaçları var.

2. Özgüven kazanma yönünde neleri yapabileceklerini öğrenmeye ihtiyaçları var.

3. Duygularını (mutluluk, üzüntü, korku, şaşkınlık gibi) tanımaya ihtiyaçları var.

4. Duygu ve düşüncelerini uygun bir dille ifade edebilme becerisi kazanmaya ihtiyaçları var.

5. Zorbaca bir davranışla karşılaştıklarında (kötü söz söyleme, vurma vb.) bunun üstesinden nasıl gelmeleri gerektiğini öğrenmeye ihtiyaçları var.

6. Öfkesini kontrol edebilmeyi öğrenmeye ihtiyaçları var.

7. Nasıl arkadaş edineceklerini öğrenmeye ve arkadaşlık ilişkilerini sürdürmeye ihtiyaçları var.

8. Etkili iletişim becerileri (beden dili, etkin dinleme, empati vb.) geliştirebilmeye ihtiyacı var.

9. Karar verme becerisi kazanmaya ihtiyaçları var.

10. Başkalarıyla bir şey yapmak istemediklerinde onlara ‘hayır diyebilmeyi’ öğrenmeye ihtiyaçları var.

11. Herhangi bir sorunla karşı karşıya kaldıklarında bu sorunu nasıl çözebileceklerini öğrenmeye ihtiyaçları var.

12. Okulda kazalardan-tehlikelerden korunmak ve riskli davranışlardan kaçınmak için neleri yapmaları gerektiğini öğrenmeye ihtiyaçları var.

13. Sağlıklı yaşam, kişisel bakım ve hijyen konusunda bilgi sahibi olmaya ihtiyaçları var.

14. İhmal ve istismardan korunma yönünde bilgi sahibi olmaya ihtiyaçları var.

15. Bilgisayar, cep telefonu, tablet veya televizyona ne kadar zaman ayırmaları gerektiğini öğrenmeye ihtiyaçları var.

16. Bir çocuk olarak hak ve sorumluluklarını öğrenmeye ihtiyaçları var.

17. Toplumsal yaşamda her iki cinsiyetin de (erkek-kadın) eşit hak ve fırsatlara sahip olduğunu öğrenmeye ihtiyacı var.

18. Başkaları onlara hatırlatmadan sorumluluklarını yerine getirebilme becerisi kazanmaya ihtiyaçları var.

19. Doğaya, çevreye ve yaşama karşı duyarlı olmaya ihtiyaçları var.

20. Oyun oynarken ve okul içi etkinliklere katılırken arkadaşlarıyla nasıl işbirliği yapabileceklerini öğrenmeye ihtiyaçları var.

21. Paylaşmayı öğrenmeye ihtiyaçları var.

22. Bireysel farklılıklara saygı göstermeyi öğrenmeye ihtiyaçları var.

23. Fiziksel, duygusal, sosyal, ahlaki ve cinsel yönden gelişim özelliklerini tanımaya ihtiyaçları var.

24. İsteklerini elde etmek için çaba göstermeleri gerektiğini öğrenmeye ihtiyaçları var.

25. Mesleklerin farklı ve benzer özelliklerini tanımaya ihtiyaçları var.

26. İlgilerini (yapmaktan hoşlandığı şeyleri) keşfetmeye ihtiyaçları var.

27. Yeteneklerini (neleri iyi yapabildiğini) tanımaya ihtiyaçları var.

28. Yakın çevresinde bulunan meslekleri tanımaya ihtiyaçları var.

29. Gelecekte neden meslek sahibi olmaları gerektiğini öğrenmeye ihtiyaçları var.

30. Okul ve sınıf kuralları hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyaçları var.

31. Okul içi etkinlikler (eğitsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler) hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyaçları var.

32. Okul dışı etkinlikler (eğitsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler) hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyaçları var.

33. Kendilerini okula ait hissetmeye (okula güven duyma, okula isteyerek gidip gelme vb.) ihtiyaçları var.

34. Okula ve öğrenmeye karşı nasıl daha istekli olabileceklerini öğrenmeye ihtiyaçları var.

35. Dikkatini belirli bir süre belirli bir alanda yoğunlaştırabilmeye ihtiyaçları var.

36. Zamanı nasıl planlayacaklarını (uyuma, dinlenme, oyun oynama süresi vb.) öğrenmeye ihtiyaçları var.

37. Rehberlik hizmetlerinden daha iyi nasıl yararlanabileceklerini öğrenmeye ihtiyaçları var.