Logo
Logo

Rehber Öğretmen Misiniz?

RehberSis İle Online Anket, Envanter Uygulayın.

Rehberlik İhtiyacını Belirleme Anketi Lise Veli Formu

Değerli Velimiz;

Bu form çocuklarınızın rehberlik ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Lütfen aşağıda belirtilen alanlarda çocuklarınızın rehberlik hizmetlerine ihtiyaçları olup olmadığına ilişkin görüşünüzü belirtiniz. Anketi cevaplarken her maddenin karşısında yer alan “Hayır Kesinlikle Katılmıyorum”, “Hayır Katılmıyorum”, “Kararsızım”, Evet Katılıyorum”, “Evet Kesinlikle Katılıyorum” ifadelerinden size en uygun seçeneği işaretleyiniz. Sizlerden sorulara içtenlikle cevap vermeniz beklenmektedir. Okul rehberlik hizmetlerinin etkililiğini arttırmaya yönelik katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.


1. Gerektiğinde “hayır diyebilme becerisi” geliştirmeye ihtiyacı var.

2. Öfkesini kontrol edebilmeyi öğrenmeye ihtiyacı var.

3. Etkili kararlar verebilmek için neler yapması gerektiğini öğrenmeye ihtiyacı var.

4. Özgüven kazanma yönünde neler yapabileceğini bilmeye ihtiyacı var.

5. Haklarını uygun yollarla savunmayı öğrenmeye ihtiyacı var.

6. Etkili iletişim becerileri (beden dili, etkin dinleme, empati vb.) geliştirebilmeye ihtiyacı var.

7. Akran baskısı ile nasıl baş edebileceğini öğrenmeye ihtiyacı var.

8. Stresle baş edebilme konusunda bilgi sahibi olmaya ihtiyacı var.

9. Ergenlik döneminin duygusal sorunları ile baş etme becerisi kazanmaya ihtiyacı var.

10. Ergenlik döneminin cinsel gelişim özellikleri (cinsel kimlik, fiziksel ve hormonal değişiklikler vb.) konusunda bilgi sahibi olmaya ihtiyaçları var.

11. Etkin çatışma çözme becerileri geliştirmeye ihtiyacı var.

12. Etkili problem çözme becerileri geliştirmeye ihtiyacı var.

13. Bağımlılık yapan maddelerin kullanımının olumsuz etkileri konusunda bilgi sahibi olmaya ihtiyacı var.

14. Karşı cinsle sağlıklı iletişim kurabilme becerisi kazanmaya ihtiyacı var.

15. İhmal-istismardan korunma yönünde bilgi sahibi olmaya ihtiyacı var.

16. Güvenli internet kullanımı yönünde bilgi sahibi olmaya ihtiyacı var.

17. Teknoloji bağımlılığının olumsuz etkilerinden nasıl korunabileceğini öğrenmeye ihtiyacı var.

18. Kariyeriyle (ileride yapmayı düşündüğü meslek ya da mesleklerle) ilgili hedefler belirleyebilmeye ihtiyacı var.

19. Meslekleri tanıtan kaynaklar hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyacı var.

20. İlgilerini (yapmaktan hoşlandığı şeyleri) keşfetmeye ihtiyacı var.

21. Yeteneklerini (neleri iyi yapabildiğimi) tanımaya ihtiyacı var.

22. Mesleki değerlerini (meslek seçiminde kendisi için nelerin önemli olduğunu) fark etmeye ihtiyacı var.

23. Kişisel özelliklerine uygun meslekler hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyacı var.

24. Verimli ders çalışma yöntem ve tekniklerini öğrenmeye ihtiyacı var.

25. Etkili zaman yönetimi konusunda bilgi sahibi olmaya ihtiyacı var.

26. Eğitimi ile ilgili geleceğe ilişkin hedefler belirleyebilmeye ihtiyacı var.

27. Sınav kaygısı ile başa çıkma yöntemlerini öğrenmeye ihtiyacı var.

28. Üst öğrenim olanakları hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyacı var.

29. Üniversite sınavları hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyacı var.

30. Okul kuralları (sınıf geçme, ödül, disiplin gibi konular) hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyacı var.

31. Okul içi etkinlikler (eğitsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler) hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyacı var.

32. Okul çevresindeki etkinlikler (eğitsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler) hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyacı var.

33. Derslerde dikkatini nasıl yoğunlaştırabileceğini öğrenmeye ihtiyacı var.

34. Rehberlik hizmetlerinden daha iyi nasıl yararlanabileceğini öğrenmeye ihtiyacı var.