Logo
Logo

Rehber Öğretmen Misiniz?

RehberSis İle Online Anket, Envanter Uygulayın.

Rehberlik İhtiyacını Belirleme Anketi Lise Öğretmen Formu

Değerli Arkadaşlar;

Bu form öğrencilerinizin rehberlik ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Lütfen aşağıda belirtilen alanlarda öğrencilerinizin rehberlik hizmetlerine ihtiyaçları olup olmadığına ilişkin görüşünüzü belirtiniz. Anketi cevaplarken her bir ifadeyi dikkatlice okuyunuz ve her maddenin karşısında yer alan “Hayır Kesinlikle Katılmıyorum”, “Hayır Katılmıyorum”, “Kararsızım”, Evet Katılıyorum”, “Evet Kesinlikle Katılıyorum” ifadelerinden size en uygun seçeneği işaretleyiniz. Sizlerden sorulara içtenlikle cevap vermeniz beklenmektedir. Okul rehberlik hizmetlerinin etkililiğini arttırmaya yönelik katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.


1. Gerektiğinde “hayır diyebilme becerisi” geliştirmeye ihtiyaçları var.

2. Öfkesini kontrol edebilmeyi öğrenmeye ihtiyaçları var.

3. Etkili kararlar verebilmek için neler yapmaları gerektiğini öğrenmeye ihtiyaçları var.

4. Özgüven kazanma yönünde neleri yapabileceklerini bilmeye ihtiyaçları var.

5. Haklarını uygun yollarla savunmayı öğrenmeye ihtiyaçları var.

6. Etkili iletişim becerileri (beden dili, etkin dinleme, empati vb.) geliştirebilmeye ihtiyaçları var.

7. Akran baskısı ile nasıl baş edebileceklerini öğrenmeye ihtiyaçları var.

8. Stresle baş edebilme konusunda bilgi sahibi olmaya ihtiyaçları var.

9. Ergenlik döneminin duygusal sorunları ile baş etme becerisi kazanmaya ihtiyaçları var.

10. Ergenlik döneminin cinsel gelişim özellikleri (cinsel kimlik, fiziksel ve hormonal değişiklikler vb.) konusunda bilgi sahibi olmaya ihtiyaçları var.

11. Etkin çatışma çözme becerileri geliştirmeye ihtiyaçları var.

12. Etkili problem çözme becerileri geliştirmeye ihtiyaçları var.

13. Bağımlılık yapan maddelerin kullanımının olumsuz etkileri konusunda bilgi sahibi olmaya ihtiyaçları var.

14. Karşı cinsle sağlıklı iletişim kurabilme becerisi kazanmaya ihtiyaçları var.

15. İhmal-istismardan korunma yönünde bilgi sahibi olmaya ihtiyaçları var.

16. Güvenli internet kullanımı yönünde bilgi sahibi olmaya ihtiyaçları var.

17. Teknoloji bağımlılığının olumsuz etkilerinden nasıl korunabileceklerini öğrenmeye ihtiyaçları var.

18. Kariyeri (ileride yapmayı düşündüğü meslek ya da mesleklerle) ile ilgili hedefler belirleyebilmeye ihtiyaçları var.

19. Meslekleri tanıtan kaynaklar hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyaçları var.

20. İlgilerini (yapmaktan hoşlandığı şeyleri) keşfetmeye ihtiyaçları var.

21. Yeteneklerini (neleri iyi yapabildiklerini) tanımaya ihtiyaçları var.

22. Mesleki değerlerini (meslek seçiminde kendileri için nelerin önemli olduğunu) fark etmeye ihtiyaçları var.

23. Kişisel özelliklerine uygun meslekler hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyaçları var.

24. Verimli ders çalışma yöntem ve tekniklerini öğrenmeye ihtiyaçları var.

25. Etkili zaman yönetimi konusunda bilgi sahibi olmaya ihtiyaçları var.

26. Eğitimi ile ilgili geleceğe ilişkin hedefler belirleyebilmeye ihtiyaçları var.

27. Sınav kaygısı ile başa çıkma yöntemlerini öğrenmeye ihtiyaçları var.

28. Üst öğrenim olanakları hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyaçları var.

29. Üniversite sınavları hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyaçları var.

30. Okul kuralları (sınıf geçme, ödül, disiplin gibi konular) hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyaçları var.

31. Okul içi etkinlikler (eğitsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler) hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyaçları var.

32. Okul dışı etkinlikler (eğitsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler) hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyaçları var.

33. Derslerde dikkatini nasıl yoğunlaştırabileceklerini öğrenmeye ihtiyaçları var.

34. Rehberlik hizmetlerinden daha iyi nasıl yararlanabileceklerini öğrenmeye ihtiyaçları var.