Logo
Logo

Rehber Öğretmen Misiniz?

RehberSis İle Online Anket, Envanter Uygulayın.

Rehberlik İhtiyacını Belirleme Anketi İlkokul Öğretmen Formu

Değerli Arkadaşlar;

Bu form öğrencilerinizin rehberlik ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Lütfen aşağıda belirtilen alanlarda öğrencilerinizin rehberlik hizmetlerine ihtiyaçları olup olmadığına ilişkin görüşünüzü belirtiniz. Anketi cevaplarken her maddenin karşısında yer alan “Hayır Kesinlikle Katılmıyorum”, “Hayır Katılmıyorum”, “Kararsızım”, Evet Katılıyorum”, “Evet Kesinlikle Katılıyorum” ifadelerinden size en uygun seçeneği işaretleyiniz. Sizlerden sorulara içtenlikle cevap vermeniz beklenmektedir. Okul rehberlik hizmetlerinin etkililiğini arttırmaya yönelik katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.


1. Kendine özgü ve değerli bir birey olduklarını keşfetmeye ihtiyaçları var.

2. Bir çocuk olarak hak ve sorumluluklarını öğrenmeye ihtiyaçları var.

3. Başkaları onlara hatırlatmadan sorumluluklarını yerine getirebilme becerisi kazanmaya ihtiyaçları var.

4. Duygularını (mutluluk, üzüntü, korku, şaşkınlık gibi) tanımaya ihtiyaçları var.

5. Duygu ve düşüncelerini uygun bir dille ifade edebilmeye ihtiyaçları var.

6. Özgüven kazanma yönünde neleri yapabileceklerini öğrenmeye ihtiyaçları var.

7. Zorbaca bir davranışla karşılaştıklarında (kötü söz söyleme, vurma vb.) bunun üstesinden nasıl gelmeleri gerektiğini öğrenmeye ihtiyaçları var.

8. Öfkesini kontrol edebilmeyi öğrenmeye ihtiyaçları var.

9. Nasıl arkadaş edineceklerini öğrenmeye ve arkadaşlık ilişkilerini sürdürmeye ihtiyaçları var.

10. Etkili iletişim becerileri (beden dili, etkin dinleme, empati vb.) geliştirebilmeye ihtiyaçları var

11. Başkalarıyla bir şey yapmak istemediklerinde onlara hayır diyebilmeyi öğrenmeye ihtiyaçları var.

12. Karar verme becerisi kazanmaya ihtiyaçları var.

13. Bilgisayar, cep telefonu, tablet veya televizyona ne kadar zaman ayırmaları gerektiğini öğrenmeye ihtiyaçları var.

14. Toplumsal yaşamda her iki cinsiyetin de (erkek-kadın) eşit hak ve fırsatlara sahip olduğunu öğrenmeye ihtiyaçları var.

15. Herhangi bir sorunla karşı karşıya kaldıklarında bu sorunu nasıl çözebileceklerini öğrenmeye ihtiyaçları var.

16. Okulda kazalardan-tehlikelerden korunmak ve riskli davranışlardan kaçınmak için ne yapmaları gerektiğini öğrenmeye ihtiyaçları var.

17. İhmal ve istismardan korunma yönünde bilgi sahibi olmaya ihtiyaçları var.

18. Bireysel farklılıklara saygı göstermeyi öğrenmeye ihtiyaçları var.

19. Sağlıklı yaşam, kişisel bakım ve hijyen konusunda bilgi sahibi olmaya ihtiyaçları var

20. Paylaşmayı öğrenmeye ihtiyaçları var.

21. İsteklerini elde etmek için çaba göstermeleri gerektiğini öğrenmeye ihtiyaçları var.

22. Fiziksel, duygusal, sosyal, ahlaki ve cinsel yönden gelişim özelliklerini tanımaya ihtiyaçları var.

23. Doğaya, çevreye ve yaşama karşı duyarlı olmaya ihtiyaçları var.

24. Arkadaşlarıyla nasıl işbirliği yapabileceklerini (ödev yaparken, oyun oynarken vb.) öğrenmeye ihtiyaçları var.

25. Yakın çevresinde bulunan meslekleri tanımaya ihtiyaçları var.

26. Gelecekte neden meslek sahibi olmaları gerektiğini öğrenmeye ihtiyaçları var.

27. Mesleklerin farklı ve benzer özelliklerini tanımaya ihtiyaçları var.

28. İlgilerini (yapmaktan hoşlandığım şeyleri) keşfetmeye ihtiyaçları var.

29. Yeteneklerini (neleri iyi yapabildiğimi) tanımaya ihtiyaçları var.

30. Mesleki değerlerini (meslek seçiminde kendisi için nelerin önemli olduğunu) fark etmeye ihtiyaçları var.

31. Okul kuralları hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyaçları var.

32. Okula ve öğrenmeye karşı nasıl daha istekli olabileceklerini öğrenmeye ihtiyaçları var.

33. Başarılı olabilmek için kendilerine uygun hedefler belirleyebilmeye ihtiyaçları var.

34. Verimli ders çalışma yöntem ve tekniklerini öğrenmeye ihtiyaçları var.

35. Öğrenme stillerini (nasıl daha kolay ve etkili öğrenebileceğini) öğrenmeye ihtiyaçları var.

36. Zamanı nasıl planlayacaklarını (ders çalışma, kitap okuma, oyun oynama süresi vb.) öğrenmeye ihtiyaçları var.

37. İlkokuldan sonra gidebilecekleri okulları tanımaya ihtiyaçları var.

38. Derslerde dikkatini nasıl yoğunlaştırabileceklerini öğrenmeye ihtiyaçları var.

39. Okul içi etkinlikler (eğitsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler) hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyaçları var.

40. Okul dışı etkinlikler (eğitsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler) hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyaçları var.

41. Kendilerini okula ait hissetmeye (okula güven duyma, okula isteyerek gidip gelme vb.) ihtiyaçları var.

42. Rehberlik hizmetlerinden daha iyi nasıl yararlanabileceklerini öğrenmeye ihtiyaçları var.