Logo
Logo

Rehber Öğretmen Misiniz?

RehberSis İle Online Anket, Envanter Uygulayın.

Mesleki Eğilim Belirleme Testi

Sevgili Danışanlar;

İlgi envanterleri genellikle, iş, meslek ve çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklere karşı bireylerin ilgilerini ölçmek amacıyla hazırlanmaktadır. Bu envanter sizi değerlendirmeyi amaçlayan bir test olmadığı için önceden belirlenmiş doğru veya yanlış cevaplar yoktur. Sizden istenen; ifadeleri dikkatlice okuyup, bu ifadelerin size ne kadar uygun olduğunu belirtmenizdir. Sizin ilgi ve isteğinizi yansıtan her cevap geçerlidir. Size uygun olan seçeneği işaretleyiniz. Lütfen samimi cevaplar veriniz.