Logo
Logo

Rehber Öğretmen Misiniz?

RehberSis İle Online Anket, Envanter Uygulayın.

Devamsızlık Nedenleri Anketi

Sevgili Danışanlar;

Bu ankette devamsızlık nedenlerinizi değerlendirme amaçlı bazı maddeler yer almaktadır. Her maddenin altında Evet, Bazen, Hayır seçenekleri bulunmaktadır. Sizden beklenen her maddeyi dikkatlice okuyarak boş madde bırakmadan size uygun seçeneği işaretlemenizdir. Lütfen maddeleri bu eğitim-öğretim yılını düşünerek işaretleyiniz. Lütfen samimi cevaplar veriniz.


1. İhtiyaç duyduğumda okul idaresi izin vermediği için

2. Zor dersler aynı günde olduğunda

3. Geç kaldığımda okul yöneticileriyle karşılaşmak istemediğim için

4. Boş derslerde ve öğle aralarında okulda verimli zaman geçireceğim bir alan/mekan olmadığı için

5. Giriş ve çıkış saatleri bana uygun olmadığı için

6. Kılık kıyafetim uygun olmadığında (saç, sakal, takı, makyaj vb.) okul yönetiminden çekindiğim için

7. Okul binası (rampa, asansör vb) fiziksel durumuma uygun olmadığı için

8. Okulda günlük ders saati çok fazla olduğu için

9. Okulun ilk ya da son haftalarında ders yapılmadığı için

10. Okulda yeteneklerimi gösterebileceğim fırsatlar olmadığı için

11. Öğretmenler aşırı disiplinli davrandığı için

12. Bazı dersler çok sıkıcı geçtiği için

13. Öğretmenler, benden derslerde yapabileceklerimden daha fazlasını yapmamı bekledikleri için

14. Öğretmenler, okulda öğrencilere karşı sürekli küçük düşürücü davranışlarında bulundukları için

15. Öğretmenler, öğrenciler arasında ayrımcılık yaptığı için

16. Öğretmenlerim bana yakınlık göstermediği için

17. Diğer öğrenciler dersin işlenmesine engel olduğu için

18. Ailem, okula gidip gitmememi umursamadığı için

19. Ders araç gerecim olmadığında

20. Bazı günler harçlığım olmadığı için

21. Bazı günler kıyafetlerim bakımsız (kirli, ütüsüz) olduğunda

22. Aileme yardımcı olmam gereken günlerde

23. Okul dışında bir işte çalışmak zorunda olduğum için

24. Aile içinde sorunlarımız olduğu zamanlarda

25. Evde misafir olduğu zaman

26. Bir yakınım vefat ettiğinde

27. Evim okula çok uzak olduğu için

28. Havanın soğuk ya da yağışlı olduğu günlerde

29. Özel kurs ve etütlere daha fazla zaman ayırdığım için

30. Okul dışındaki etkinliklere katılmak için

31. Okul yolu güvenli olmadığı için

32. Ertesi günün sınavlarına çalışmak için

33. Ödevlerimi yapmadığım günlerde

34. Başarısız olduğum derslere katılmak istemediğim için

35. Bir üst öğretim kurumunun sınavlarına hazırlanmamda okul dersleri yetersiz kaldığı için

36. Okulu bitirince iş bulabileceğime inanmadığım için

37. Okulumu sevmediğim için

38. Hasta olduğum zaman

39. Sabahları zamanında uyanamadığımda

40. Yorucu geçen bir günden sonraki günü dinlenerek geçirmek istediğim için

41. Dersin telafisi mümkün olduğunda

42. Resmi tatillerden önceki ya da sonraki günlerde

43. Bazı günler moralim bozuk olduğu için

44. Okuldan kaçmak eğlenceli geldiği için

45. Okula gitmesem de sınıfı geçeceğimi bildiğim için

46. Arkadaşlarıma göre yaşça daha büyük olduğum için

47. Okul saatinde, okul dışından arkadaşlarımla görüşmek için

48. Arkadaşlarımla okuldan kaçma kararı aldığımızda

49. Okulda arkadaşlarım tarafından dışlandığım için

50. Okuldaki öğrenciler fiziksel veya duygusal olarak bana zarar verdiği için

51. Okulda arkadaşlarımla anlaşamadığım için

52. Belirtmek istediğiniz diğer nedenler varsa yazınız