Logo
Logo

Rehber Öğretmen Misiniz?

RehberSis İle Online Anket, Envanter Uygulayın.

Beck Anksiyete Ölçeği

Sevgili Danışanlar;

Aşağıda insanların kaygılı ya da endişeli oldukları zamanlarda yaşadıkları bazı belirtiler verilmiştir. Lütfen her maddeyi dikkatle okuyunuz. Daha sonra, her maddedeki belirtinin Bugün Dâhil Son Bir Haftadır sizi ne kadar rahatsız ettiğini işaretleyiniz.


1. Bedeninizin herhangi bir yerinde uyuşma veya karıncalanma.

2. Sıcak/ ateş basmaları.

3. Bacaklarda halsizlik, titreme.

4. Gevşeyememe.

5. Çok kötü şeyler olacak korkusu.

6. Baş dönmesi veya sersemlik.

7. Kalp çarpıntısı.

8. Dengeyi kaybetme duygusu.

9. Dehşete kapılma.

10. Sinirlilik.

11. Boğuluyormuş gibi olma duygusu.

12. Ellerde titreme.

13. Titreklik.

14. Kontrolü kaybetme korkusu.

15. Nefes almada güçlük.

16. Ölüm korkusu.

17. Korkuya kapılma.

18. Midede hazımsızlık ya da rahatsızlık hissi.

19. Baygınlık.

20. Yüzün kızarması.

21. Terleme (sıcaklığa bağlı olmayan).